SIMPSON HELMET Diamond Back White Size- 7 5/8 XL WHITE
4297581